news-details

स्वस्थ रहनका लागि ३० दिनको उठबस

Total Share : 731 Total Views : 5.2 K

तपाईं आफूलाई स्वस्थ र निरोगी राख्न चाहनुहुन्छ रु यो कुरा पक्का छः उत्तर शतप्रतिशत हो भन्ने नै आउँछ । त्यसो हो भने, आउनुहोस्, तपाईं दैनिक रुपमा यो तालिकाअनुसार उठबस गर्ने बानी बसाल्नुहोस् ।

दिन १: ५० पटक
दिन २: ६० पटक
दिन ३: ७० पटक
दिन ४: ७५ पटक
दिन ५: ८० पटक
दिन ६: ८५ पटक
दिन ७: ९० पटक
दिन ८: ९५ पटक
दिन ९: १०० पटक
दिन १०: १०० पटक
दिन ११: १०० पटक
दिन १२: १०० पटक
दिन १३: १०० पटक
दिन १४: १०० पटक
दिन १५: १०० पटक
दिन १६: ११० पटक
दिन १७: १२० पटक
दिन १८: १२० पटक
दिन १९: १३० पटक
दिन २०: १४० पटक
दिन २१: १५० पटक
दिन २२: १५० पटक
दिन २३: १५० पटक
दिन २४: १६० पटक
दिन २५: १७० पटक
दिन २६: १७० पटक
दिन २७: १८० पटक
दिन २८: १९० पटक
दिन २९: १९० पटक
दिन ३०: २०० पटक

एक पटक यो तालिकालाई आफ्नो दैनिक जीवनमा अपनाएर हेर्नुहोस् र आफैं महसूस गर्नुहोस्, तपाईंको शारीरिक स्वस्थतामा कत्तिको फरक आउँदो रहेछ । यो कुरा पक्का छः यो उठबसले तपाईंको शरीरलाई तन्दुरुस्त र फुर्तिलो बनाउनेछ ।

एकाध महिना यही प्रक्रियालाई अपनाउनुहोस् । त्यसपछि तपाईं हप्ताको दुई पटक आराम गरेर दैनिक रुपमा २०० उठबस गर्ने बानीलाई आफ्नो जीवनको हिस्सा बनाउ सक्नुहुनेछ । यसो गर्नुभयो भने एउटा कुरा पक्का छः तपाईंको शरीर तन्दुरुस्त र स्वस्थ रहनेछ, अल्छीपना र रोगहरु तपाईंबाट टाढा भागेर जानेछ ।

 Image: popsugar.com.au

You can share this post!

Total Share : 731 Total Views : 5.2 K

प्रतिक्रिया